Peran AI dalam Transformasi Dunia Industri

Latar Belakang Perkembangan dan inovasi dalam dunia teknologi terus berjalan dengan pesat. Belakangan ini marak sekali pembahasan dan pemberitaan mengenai teknologi AI. Namun sebelum membahas lebih jauh kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai AI. Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI adalah sebuah kecerdasan buatan yang dirancang dengan sebuah sistem dan program tertentu…